02 | 11 | 2017

Istraživanje o internetskim poslovnim modelima kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva – druga faza

Ilustracija: Freeimages.com/Svilen Milev

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri EUIPO-u objavila je rezultate druge faze istraživanja o internetskim poslovnim modelima kojima se povrjeđuju prava intelektualnog vlasništva, pod izvornim nazivom studije „Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights – Phase 2“.

Za razliku od prve faze ovog istraživanja objavljenog u srpnju 2016. godine koja je bila kvalitativne prirode odnosno sadržavala je pregled različitih poslovnih modela koji se koriste za povrede prava intelektualnog vlasništva na Internetu, druga faza studije je kvantitativne prirode i sastoji se od detaljnog istraživanja jednog ili više poslovnih modela i strategija te učestalosti njihova korištenja u pojedinim zemljama. Polazišna točka ove studije bilo je istraživanje provedeno na danskoj nacionalnoj vršnoj domeni .dk, koje je pokazalo da se e-trgovine za koje se sumnja da prodaju robu kojom se povrjeđuje pravo žiga osnivaju uporabom naziva domena koje su se prethodno upotrebljavale u druge, različite svrhe.

Za potrebe ove studije istraživanje se provodilo na nacionalnim vršnim domenama u Švedskoj (.se), Njemačkoj (.de), Ujedinjenoj Kraljevini (.uk) i Španjolskoj (.es), u razdoblju od prosinca 2016. do siječnja 2017. godine, a provedeno istraživanje je potvrdilo da istu praksu kao što je utvrđena u Danskoj primjenjuju počinitelji i u drugim europskim zemljama. U navedenim je zemljama u razdoblju koje je obuhvatilo istraživanje otkriveno 27 870 e-trgovina za koje se sumnja da prodaju robu kojom se povrjeđuje pravo žiga, a od toga je za 21 001 e-trgovinu (odnosno 73,35%) utvrđeno da upotrebljavaju nazive domena koji su se prethodno već upotrebljavali no pritom se internetski promet usmjeravao na mrežna mjesta koja nisu povezana s njihovom prethodnom uporabom.

Nadalje, za potrebe ove studije detaljno je analizirana djelatnost 40 e-trgovina te je zaključeno da niti u jednom od analiziranih slučajeva nije postojala veza između prethodne uporabe naziva domene i proizvoda koji se prodaju putem tih e-trgovina, a čak i ako se domena prethodno upotrebljavala za prodaju robe, nove e-trgovine prodavale su drugačije proizvode.

Studija upućuje i na vjerojatnost visokog stupnja povezanosti tih e-trgovina, iz čega proizlazi da je sve ono što se na Internetu čini kao velik broj nepovezanih e-trgovina najvjerojatnije nekoliko poduzeća koja europskim potrošačima prodaju robu za koju se sumnja da se njome povrjeđuje pravo žiga.

Iz studije proizlazi zaključak da je jedini razlog za ponovnu registraciju naziva domene iskoristiti popularnost mrežnog mjesta koje se prethodno povezivalo s nazivom domene, a na temelju provedenog istraživanja smatra se vjerojatnim da se isto događa i u drugim europskim zemljama s dobro razvijenim sektorima e-trgovine.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.

 

Ispiši stranicu