28 | 09 | 2015

Javno izlaganje nacrta prijedloga iskaza

Javno izlaganje nacrta prijedloga iskaza


Sukladno članku 19. stavku 3. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine 90/11)  te članku 19. stavku 3. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (Narodne novine 66/12) Državni zavod za intelektualno vlasništvo u razdoblju savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (4. rujna – 4. listopada 2015. godine) provest će

JAVNO IZLAGANJE NACRTA PRIJEDLOGA ISKAZA

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

i

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu

dana 2. listopada 2015. godine u 13 sati

 

u dvorani  za sastanke na I. katu  (ispred ulaza u prostorije Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo), u zgradi ministarstava i drugih državnih institucija, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

 


Nacrti prijedloga iskaza ovih prijedloga Zakona objavljeni su na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“.

Sudionici se mole da se prilikom dolaska na javno izlaganje prijave djelatnicima zaštitarske službe na Info pultu (recepcija) poslovnog objekta Vukovarska 78, da tom prilikom navedu da su sudionici javnog izlaganja u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo  te da potom slijede upute  dobivene od djelatnika zaštitarske službe.

Ispiši stranicu