14 | 03 | 2019

Javno izlaganje o nacrtu prijedloga pravilnika o žigu


Državni zavod za intelektualno vlasništvo u sklopu savjetovanja s javnošću o propisu   (8. ožujka – 8. travnja 2019. godine) provest će

JAVNO IZLAGANJE O NACRTU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O ŽIGU
dana 19. ožujka 2019. godine u 10 sati

 
u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, Ulica grada Vukovara 78/I, Zagreb, u dvorani za sastanke na prvom katu. 

Predmetni Nacrt prijedloga pravilnika objavljen je na Središnjem državnom portalu na „e-Savjetovanja“.

Sudionici se mole da se prilikom dolaska na javno izlaganje prijave djelatnicima zaštitarske službe na Info pultu (recepcija) poslovnog objekta Vukovarska 78, da tom prilikom navedu da su sudionici javnog izlaganja u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo   te da potom slijede upute   dobivene od djelatnika zaštitarske službe.

 

Ispiši stranicu