29 | 05 | 2024

Na diplomatskoj konferenciji WIPO-a usvojen međunarodni ugovor o intelektualnom vlasništvu i genetskim resursima te tradicijskom znanju povezanom s genetskim resursima

fotografija s konferencije

Izvor: WIPO

Od 13. do 24. svibnja 2024. u Ženevi je održana diplomatska konferencija država članica Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) o zaključivanju međunarodnog pravnog instrumenta koji se odnosi na intelektualno vlasništvo, genetske resurse i tradicijsko znanje povezano s genetskim resursima.

Nakon više od 25 godina rasprava i pregovora o ovoj temi, 24. svibnja 2024. države članice WIPO-a konačno su konsenzusom usvojile međunarodni ugovor koji se odnosi na intelektualno vlasništvo, genetske resurse i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima. Ovaj ugovor komplementaran je drugim međunarodnim ugovorima koji se bave genetskim resursima, prvenstveno s Konvencijom o bioraznolikosti i Protokolom iz Nagoye.

Ovo je ujedno i prvi ugovor pod okriljem WIPO-a koji se bavi uspostavljanjem poveznice između intelektualnog vlasništva, genetskih resursa i tradicijskog znanja, kao i  prvi ugovor pod okriljem WIPO-a koji uključuje posebne odredbe u vezi autohtonih naroda i lokalnih zajednica.

Ugovorom se u okviru patentnog sustava uspostavlja obveza razotkrivanja zemlje podrijetla ili izvora genetskih resursa i, gdje je primjenjivo, tradicijskog znanja povezanog s njima, u slučajevima kada se izum za koji je zatražen patent temelji na genetskim resursima odnosno s njima povezanim tradicijskim znanjem. Cilj uvođenja ove obaveze je postizanje veće transparentnosti, učinkovitosti i kvalitete patenata koji su povezani s genetskim resursima i s njima povezanim tradicijskim znanjima.

Ugovor će, nakon što stupi na snagu po ratifikaciji od strane 15 zemalja,  uspostaviti u okviru međunarodnog patentnog prava novu obvezu za podnositelje patentnih prijava prema kojoj će kada se izum za koji se traži zaštita patentom temelji na genetskim resursima biti obvezni otkriti zemlju podrijetla ili izvor tih genetskih resursa. Isto tako, kada se izum temelji na tradicijskom znanju povezanom s genetskim resursima podnositelj prijave patenta bit će obavezan navesti autohtoni narod ili lokalnu zajednicu od kojih je to znanje dobio.

Na diplomatskoj konferenciji sudjelovalo je više od 1200 delegata iz 193 zemalja članica WIPO-a. Delegaciju Republike Hrvatske na konferenciji činili su Goran Markotić, veleposlanik (stalni otpravnik poslova) pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi, Ljiljana Kuterovac, glavna ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), Gordana Turkalj, načelnica Sektora za patente u DZIV-u i Ivan Pepić, drugi tajnik Stalne misije u Ženevi. Završni akt konferencije u ime Republike Hrvatske potpisao je veleposlanik Markotić, a pristupanje Republike Hrvatske samom ugovoru provest će se u koordinaciji s Europskom unijom odnosno njezinim drugim članicama.

Detaljnije informacije o diplomatskoj konferenciji

 

Ispiši stranicu