12 | 03 | 2019

Nastavljen rast broja prijava i priznatih Europskih patenata pri Europskom patentnom uredu


Godišnje izvješće Europskog patentnog ureda (European Patent Office - EPO) za 2018. koje sadrži najnoviju statistiku i trendove objavljeno je 12. ožujka na EPO-ovoj internetskoj stranici.

Izvješće pruža široku analizu statistika EPO-a te sadrži pregled patentnih prijava i priznatih patenata prema zemljama porijekla, područjima tehnike te vodećim prijaviteljima u 2018. godini.

Prema izvješću, u 2018. godini zaprimljen je rekordan ukupni broj prijava, uz porast od 4,6% u odnosu na 2017., dok je broj registriranih Europskih patenata zabilježio porast od visokih 21%, dosegnuvši time godišnju brojku od 127 625 priznatih patenata. 

Pet zemalja iz kojih je zaprimljen najveći broj Europskih patentnih prijava su SAD (čak 25% od ukupnog broja podnesenih prijava), Njemačka, Japan, Francuska i Kina, a gotovo polovica (47%) svih patentnih prijava potječe iz 38 država članica EPO-a.

Tehničko područje na kojem je podneseno najviše prijava je i ove godine medicinska tehnologija, s rastom od 5% u odnosu na prethodnu godinu, dok je najveći porast zabilježen u područjima farmacije i biotehnologije (13%). 

Vodeći prijavitelji su Siemens, sa 2 493 prijave, i Huawei, sa 2 485 prijava, koji su tako zamijenili mjesta na rang listi u odnosu na prošlu godinu. Od ukupnog broja prijava 71% čine one velikih poduzeća, 20% mala i srednja poduzeća i izumitelji pojedinačno, dok 9% čine prijave sveučilišta i javnih istraživačkih organizacija.

Broj Europskih patentnih prijava iz Hrvatske u 2018. godini narastao je za 40%, no nominalno se radi tek o porastu s 10 na 14 prijava što Hrvatsku svrstava na 27. mjesto od EU 28. Po broju Europskih prijava Hrvatska je među 38 članica EPO-a na 33. mjestu, a u odnosu na broj prijava na milijun stanovnika na 45. mjestu među „top 50“ zemalja iz kojih je EPO u 2018. godini zaprimio prijave.

 

Ispiši stranicu