11 | 09 | 2017

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji rad u području intelektualnog vlasništva

Ilustracija: Freeimages.com/Svilen Milev

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske objavljuje Natječaj za dodjelu nagrada za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva s ciljem jačanja svijesti o značaju intelektualnog vlasništva u znanstvenoj i akademskoj zajednici te poticanja na bavljenje tematikom intelektualnog vlasništva u znanstveno-istraživačkom i akademskom radu.

Pravila natječaja
Nagrade Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske dodjeljuju se za najbolje stručne i znanstvene radove iz područja intelektualnog vlasništva, što uključuje seminarske i završne radove na preddiplomskim, diplomskim ili poslijediplomskim studijima u Republici Hrvatskoj ocijenjene i/ili obranjene u razdoblju od 1. studenog 2016. godine do datuma zatvaranja natječaja, kao i stručne i znanstvene radove znanstveno-nastavnog i akademskog osoblja objavljene u istom razdoblju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.
Za nagrade konkuriraju radovi objavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku i podneseni u skladu s uvjetima ovog natječaja.
Pravo natjecanja za nagrade imaju svi studenti i studentice preddiplomskih, diplomskih ili poslijediplomskih sveučilišnih i stručnih studija u Republici Hrvatskoj iz svih znanstvenih područja odnosno svih studijskih usmjerenja, kao i znanstveno-nastavno i akademsko osoblje sa znanstveno-istraživačkih i akademskih institucija u Republici Hrvatskoj.
Jedan student ili studentica, odnosno autor ili autorica može na natječaj prijaviti samo jedan rad. Pristigli radovi se ne vraćaju.
Autori prijavljenih radova svojim sudjelovanjem u natječaju daju pristanak Zavodu da javno objavi njihove radove na internetskim stranicama ili bilo kojem drugom mediju koji pripada Zavodu.
Natječaj je otvoren od 20. lipnja 2017. do 15. studenog  2017. godine.  
Odluka o dodjeli nagrada bit će objavljena do 20. prosinca 2017. godine na mrežnim stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske.
Kriteriji vrednovanja
Pri odlučivanju o najboljim radovima Prosudbeno povjerenstvo će voditi računa o ispunjenju kriterija za ocjenjivanje radova:
 • kvaliteta,
 • opsežnost  istraživanja,
 • originalnost,
 • doprinos razvoju predmetnog područja.
Odluka Prosudbenog povjerenstva za dodjelu nagrade je konačna i ne podliježe postupku žalbe.
Zavod ima pravo, na temelju mišljenja Prosudbenog povjerenstva za dodjelu nagrade, ne dodijeliti nagradu ako na natječaj ne pristignu dovoljno kvalitetni radovi.
Nagrade
Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama radova:
 1. seminarski i završni radovi na preddiplomskom i diplomskom studiju,
 2. seminarski i završni radovi na poslijediplomskom studiju,
 3. stručni i znanstveni radovi  znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja.
Prema odluci ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, a na prijedlog Prosudbenog povjerenstva, dodjeljuju se sljedeće nagrade:
1.  Nagrada za najbolji seminarski i završni rad na preddiplomskom i diplomskom studiju uključuje:
 • novčanu nagradu (1.000,00 kuna neto),
 • mogućnost pohađanja dva seminara iz područja intelektualnog vlasništva u organizaciji Zavoda,
 • prezentaciju nagrađenog rada na javnoj priredbi u organizaciji Zavoda,
 • objavu cjelovitog rada u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Zavoda.
2.  Nagrada za najbolji seminarski i završni rad na poslijediplomskom studiju uključuje:
 • novčanu nagradu (2.000,00 kuna neto),
 • mogućnost pohađanja dva seminara iz područja intelektualnog vlasništva u organizaciji Zavoda,
 • prezentaciju nagrađenog rada na javnoj priredbi u organizaciji Zavoda,
 • objavu cjelovitog rada u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Zavoda.
3.  Nagrada za najbolji stručni i znanstveni rad znanstveno-istraživačkog i akademskog osoblja uključuje:
 • novčanu nagradu (3.500,00 kuna neto)
 • objavu sažetka i/ili rada u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Zavoda.
Postupak prijave na natječaj
Prijava na natječaj mora sadržavati:
 • ispunjenu prijavnicu na natječaj s potpisom autora, odnosno autora i mentora za studentske radove;
 • rad koji se prijavljuje na natječaj u tiskanom obliku i elektroničkom obliku na odgovarajućem mediju (CD, DVD, USB);
 • za studentske radove  - pisanu preporuku mentora s podacima o mjestu i vremenu obrane rada te ocjenom;
 • životopis s točnom kućnom adresom autora te adresom znanstveno-istraživačke ili akademske institucije s koje autor potječe.
Cjelovitu prijavnu dokumentaciju u zatvorenoj omotnici s naznakom “Natječaj za dodjelu nagrada DZIV-a” potrebno je poslati poštom ili donijeti na adresu

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

i poslati u elektroničkom obliku na adresu e-pošte akademija@dziv.hr najkasnije do 15. studenog  2017. godine. Prijave poslane nakon toga datuma neće biti uzete u obzir.


Prijavnica za natječaj
Cjeloviti tekst natječaja

 

 

Ispiši stranicu