04 | 01 | 2024

Obavijest korisnicima o uvođenju u Zavod certifikata o informacijskoj sigurnosti ISO 27001:2022

Logo certifikata

 

Državnom zavoda za intelektualno vlasništvo je 18. prosinca 2023. dodijeljen certifikat za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022, koji potvrđuje da je sustav uspostavljen i održava se u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022. Certifikat je u svojstvu ovlaštenog tijela izdalo tijelo International testing and certification SRL.
 
Opseg sustava upravljanja informacijskom sigurnošću za koji je Zavodu dodijeljen certifikat, uključuje provedbu svih postupaka (nacionalnih i međunarodnih) vezanih uz zaštitu prava industrijskog vlasništva iz nadležnosti Zavoda, od podnošenja prijave za zaštitu do priznanja odnosno registracije prava, uključujući postupke prigovora, žalbe i upravnih sporova, te postupaka nakon priznavanja odnosno registracije prava, kao što su održavanje prava u vrijednosti, upisi i prijenosi prava licencija, izmjene u registrima industrijskog vlasništva koje vodi Zavod te postupci opoziva i poništaja prava, te sve postupke povezane s upravljanjem ljudskim resursima, ICT infrastrukturom, sustavima i resursima.

Dobiveni certifikat potvrđuje uspostavljanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i usmjerenost Zavoda na osiguranje zaštite informacija od svih vrsta prijetnji i rizika koji bi mogli utjecati na povjerljivost, integritet i dostupnost informacija. Dodatno, potvrđuje usmjerenost Zavoda na potrebe i zadovoljstvo korisnika sustava zaštite intelektualnog vlasništva u pogledu osiguravanja informacijske sigurnosti u postupcima zaštite prava i drugih pratećih stručnih usluga, što jedna od ključnih vrijednosti prema kojima Zavod mjeri i određuje svoju uspješnost.
 
Uspostavljenom politikom upravljanja informacijskom sigurnošću Zavod se obvezuje da će odgovorno upravljanje informacijskom sigurnošću biti sastavni dio njegovog djelovanja, te će pratiti svjetske trendove i kontinuirano unaprjeđivati svoju tehnološku opremljenost i kontinuirano raditi na prepoznavanju, prevenciji i smanjenju rizika za korisnike usluga, partnere, zaposlenike i ostale zainteresirane strane.  

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema zahtjevima norme ISO/IEC 27001:2022 u Zavodu, uspostavljen je u suradnji i uz podršku Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) te je time Zavod prvi nacionalni ured za intelektualno vlasništvo koji je stekao ovaj certifikat u okviru EUIPO-ovih projekata europske suradnje.

 

Ispiši stranicu