07 | 11 | 2017

Obavijest o objavi novih pravilnika iz područja autorskog prava i srodnih prava


Obavještavamo vas da su u „Narodnim novinama“ broj 107/2017 od 3. studenoga 2017. godine objavljeni novi pravilnici iz područja autorskog prava i srodnih prava odnosno Pravilnik o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava te Pravilnik o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava.

Pravilnikom o stručnim mjerilima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava i o naknadama za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava pobliže se uređuju stručna mjerila koja moraju ispunjavati organizacije za kolektivno ostvarivanje prava za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih ili srodnih prava, sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja te postupak izdavanja odobrenja Državnoga zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: Zavod) organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava, izvješćivanje Zavoda od neovisnih upravljačkih subjekata o namjeri kolektivnog ostvarivanja prava, evidencije Zavoda te mjerila za utvrđivanje naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava (dalje: Vijeće stručnjaka). Sve udruge za kolektivno ostvarivanje prava koje imaju sjedište ili poslovni nastan u Republici Hrvatskoj dužne su uskladiti svoje akte, unutarnji ustroj te svoje poslovanje s odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14 i 62/17) te s odredbama ovoga Pravilnika najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana stupanja Pravilnika na snagu. Sve udruge za kolektivno ostvarivanje prava dužne su u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za odobrenje obavljanja djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava Zavodu te priložiti sve isprave i drugu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju pretpostavke za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskih i srodnih prava propisane Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima i ovim Pravilnikom.

Pravilnikom o visini naknade za rad Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog prava i srodnih prava uređuje se visina naknade za sudjelovanje u radu Vijeća stručnjaka.

 

Ispiši stranicu