14 | 02 | 2022

Obavijest o održavanju sedamnaestog Općeg tečaja intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu, na hrvatskom jeziku (DL101HR)

učionica sa učenicima za računalima


© WIPO, Foto: Emmanuel Berrod

Opći tečaj intelektualnog vlasništva putem učenja na daljinu (on-line) Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (oznaka tečaja: DL-101) jedan je od najpopularnijih oblika općeg obrazovanja iz ovog područja, koji je do sada završilo više od 350.000 polaznika diljem svijeta. Tečaj obuhvaća sva važnija područja intelektualnog vlasništva, kao i potrebna znanja o sprječavanju povreda prava intelektualnog vlasništva.

U suradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualno vlasništvo Državni zavod za intelektualno vlasništvo omogućava pohađanje ovog tečaja na hrvatskom jeziku (oznaka tečaja: DL-101HR), kako bi isti bio dostupan široj javnosti u Hrvatskoj i susjednim zemljama.

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da će sedamnaesti Opći tečaj intelektualnog vlasništva na hrvatskom jeziku (DL101HR), putem učenja na daljinu biti održan u periodu od 28. veljače do 10. travnja 2022. godine.

Završni ispit održat će se (također on-line) od 11. do 13. travnja 2022. godine.

Tečaj je besplatan, a s obzirom na činjenicu da je broj polaznika ograničen, u Vašem je interesu da se čim prije prijavite, jer je to jedini uvjet za prednost pristupu tečaju.

Za registraciju i prijavu na tečaj molimo pažljivo slijedite upute na sljedećoj stranici.

Detaljne informacije, program tečaja, tehnički uvjeti, kao i postupak registracije i prijave dostupni su ovdje.

Za sva pitanja vezana uz tečaj DL101HR molimo obratite se administratoru na adresu elektroničke pošte: administrator.tecaja@dziv.hr
 

Ispiši stranicu