08 | 03 | 2019

Obavijest o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva

Ilustracija: Freeimages.com/Kerbstone

Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (dalje: Ujedinjena Kraljevina) je 29. ožujka 2017. obavijestila Europsku uniju o namjeri povlačenja iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Euratom) na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji. Posljedica navedene obavijesti je da će Ujedinjena Kraljevina od 30. ožujka 2019. u 00:00 prema srednjoeuropskom vremenu prestati biti država članica Europske unije i postat će tzv. treća zemlja*. No, kako bi se spriječili poremećaji i zajamčila pravna sigurnost građanima i poslovnim subjektima te pravosudnim i upravnim tijelima u Europskoj uniji i Ujedinjenoj Kraljevini, pristupilo se sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (dalje: Sporazum o povlačenju) kojim se utvrđuje prijelazno odnosno provedbeno razdoblje nakon 29. ožujka 2019., unutar kojeg bi se pravo Europske unije, uključujući međunarodne sporazume, trebalo i dalje primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini (tzv. uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije). Ako navedeni Sporazum o povlačenju ne bude ratificiran, propisi Europske unije i Euratoma se od 30. ožujka 2019. u cijelosti prestaju primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu*. 

Iz razloga nužne pripreme privatnih subjekata za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, a pogotovo s obzirom na neizvjesnost oko tzv. urednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, dostavljamo korisne informacije o pravnim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u području intelektualnog vlasništva, koje su objavile Europska komisija i Ured za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine. 

* osim ako u međuvremenu ne bude donesena drugačija odluka 
 

AUTORSKO I SRODNA PRAVA:

Ujedinjena Kraljevina i Europska unija su ugovorne stranke mnogih multilateralnih ugovora o autorskom pravu te će se nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije na međusobni odnos u određenim područjima autorskog i srodnih prava primjenjivati navedeni ugovori. No, međunarodni ugovori ne pružaju uvijek zaštitu iste vrste ili razine kao što je ona utvrđena zakonodavstvom Europske unije. Osim toga, zakonodavstvom Europske unije predviđene su posebne prekogranične mjere namijenjene nositeljima prava ili korisnicima na unutarnjem tržištu i/ili ostvarivanju prava za koje ne postoje odgovarajuće odredbe u međunarodnim konvencijama. Koje će biti posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u određenim aspektima autorskog i srodnih prava (npr. u odnosu na organizacije za radiodifuziju, kolektivno ostvarivanje prava (prava na internetsko korištenje glazbenih djela), djela siročad, korištenje autorskih djela za potrebe osoba koje su slijepe, imaju oštećenje vida ili druge poteškoće u korištenju tiskanih izdanja, prenosivost internetskog sadržaja i pravo proizvođača baza podataka) možete prčitati na sljedećim poveznicama:
-     obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i pravila EU-a u području autorskog prava
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Autorsko pravo bez Sporazuma o povlačenju

ŽIG I DIZAJN:

Žigovi Europske unije i registrirani dizajni Zajednice koji su registrirani u skladu s pravom Unije te neregistrirani dizajni Zajednice koji su učinjeni dostupnima javnosti na način predviđen pravom Unije prije datuma povlačenja i dalje će biti valjani u državama članicama EU-27, ali od datuma povlačenja više neće imati učinak u Ujedinjenoj Kraljevini već će im biti priznato jednakovrijedno pravo uz najmanje moguće administrativno opterećenje. O ostalim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije u navedenom području možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i propisi EU-a o žigovima i dizajnu Zajednice na temelju Uredbe (EU) 2017/1001 o žigu Europske unije i Uredbe (EZ) br. 6/2002 o dizajnu Zajednice
-    Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo: Učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije - EUTMs & RCDs
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Pravo žigova i dizajna bez Sporazuma o povlačenju

PATENTI:

Dio sustava patentne zaštite koji je uređen multilateralnim ugovorima kojih su Ujedinjena Kraljevina i druge države članice stranke, ostat će nepromijenjen. O mogućim posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevice iz Europske unije u dijelu sustava patentne zaštite koji proizlazi iz EU zakonodavstva, ponajviše vezano uz svjedodžbu o dodatnoj zaštiti, možete pročitati na sljedećim poveznicama:
-    obavijesti Europske komisije: Obavijest sudionicima - Povlačenje Ujedinjene Kraljevine i zakonodavstvo EU-a u području svjedodžbi o dodatnoj zaštiti za lijekove i za sredstva za zaštitu bilja
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Patenti – bez Sporazuma o povlačenju

ISCPRLJENJE PRAVA:

U odnosu na iscrpljenje prava koja proistječu iz prava intelektualnog vlasništva, povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije imat će za posljedicu da stavljanjem proizvoda na tržište Ujedinjene Kraljevine od strane samog nositelja prava intelektualnog vlasništva ili uz njegovo odobrenje, neće biti iscrpljena prava na području neke od država članica Europske unije odnosno država koje su stranke ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru. Više o tome pročitajte na poveznici:
-    Ured za intelektualno vlasništvo – Ujedinjena Kraljevina: Iscrpljenje prava intelektualnog vlasništva – bez Sporazuma o povlačenju

 

Ispiši stranicu