23 | 03 | 2020

Obavijest o radnom vremenu i radu Zavoda sa strankama od 24.ožujka 2020.


U cilju sprječavanja širenja epidemije bolesti COVID-19, uzevši u obzir preporuke o smanjenju kretanja i kontakata u javnosti, rad sa strankama u prostorijama Zavoda obustavlja se od 24.3.2020. do obustave ove odluke.

Za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog vlasništva, uključivo i naknadne podneske, na raspolaganju vam je aplikacija e-Prijava kojoj možete pristupiti na internetskoj stranici DZIV-a https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava/ te putem sustava e-Građani (Prijava industrijskog vlasništva)
https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html.

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva do daljnjeg nastavljamo poslovati i komunicirati sa strankama radnim danom
od 8:30 do 12:30 sati ISKLJUČIVO telefonski i putem elektroničkih oblika komunikacije!
Upućujemo na komunikaciju putem broja telefona: 01/6109 825 i adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr

S obzirom na posebne okolnosti obavještavamo vas da Zavod do daljnjega nije u mogućnosti pružati usluge pretraživanja i analize informacija o intelektualnom vlasništvu – čim se za to steknu uvjeti nastavit ćemo s pružanjem ovih usluga.


 

Ispiši stranicu