01 | 12 | 2017

Objava zajedničke komunikacije nacionalnih ureda država članica Europske unije o prikazu novih vrsta žigova


Državni zavod za intelektualno vlasništvo u okviru Europske mreže žigova i dizajna objavljuje zajedničku komunikaciju nacionalnih ureda nadležnih za registraciju žigova država članica Europske unije:

Zajednička komunikacija o prikazu novih vrsta žigova sadrži detaljne definicije vrsta žigova i uvjete prikaza, uključujući prihvatljive formate elektroničkih datoteka, za nove vrste žigova  (slijedom Direktive (EU) 2015/2436 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica u žigovima).

 

Ispiši stranicu