20 | 05 | 2019

Objavljene dvije nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća

Objavljene dvije nove direktive Europskog parlamenta i Vijeća


U Službenom listu Europske unije L 130 od 17. svibnja 2019. godine objavljene su dvije direktive iz područja autorskog i srodnih prava:

1.    Direktiva (EU) 2019/790 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o autorskom pravu i srodnim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu i izmjeni direktiva 96/9/EZ i 2001/29/EZ, te

2.    Direktiva (EU) 2019/789 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o utvrđivanju pravila o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određene internetske prijenose organizacija za radiodifuziju i reemitiranja televizijskih i radijskih programa te o izmjeni Direktive Vijeća 93/83/EEZ.

Obje direktive usmjerene su na modernizaciju propisa iz područja autorskog i srodnih prava u Europskoj uniji i prilagodbu istih potrebama suvremenog digitalnog doba.

Prva Direktiva uvodi niz novina u području autorskog i srodnih prava za postizanje djelotvorne zaštite stvaratelja kreativnog, kulturnog i medijskog sadržaja na Internetu. Postojeće iznimke i ograničenja od autorskog i srodnih prava ovom se Direktivom prilagođavaju digitalnim i prekograničnim okruženjima, a uvode se i mjere za olakšavanje licenciranja za korištenje djela zaštićenih autorskim i srodnim pravima kako bi se osigurao širi pristup sadržajima.

Druga Direktiva utvrđuje pravila kojima se olakšava prekogranična distribucija televizijskih i radijskih programa proširenjem primjene načela zemlje podrijetla na prateće internetske usluge te uvodi mehanizam kojim se olakšava licenciranje u slučaju reemitiranja programa iz drugih država članica. Ova Direktiva regulira i određena pravila u situacijama prijenosa televizijskih i radijskih programa putem izravnog protoka.
 
Obje direktive stupaju na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, a države članice obavezne su uskladiti svoje zakonodavstvo s navedenim direktivama do 6. lipnja  2021. godine.
 

 

Ispiši stranicu