26 | 10 | 2018

Posjet delegacije Korejske udruge za promicanje inovacija DZIV-u


Državni zavod za intelektualno vlasništvo 24.listopada posjetila je delegacija Korejske udruge za promicanje inovacija (Korea Invention Promotion Association, KIPA).

Korejska udruga za promicanje inovacija povezano je društvo Korejskog zavoda za intelektualno vlasništvo koja se bavi promicanjem prava intelektualnog vlasništva i njihovom komercijalizacijom, te edukacijom o pravima intelektualnog vlasništva radi širenja znanja o pravima intelektualnog vlasništva. 

U okviru posjeta šesteročlanoj korejskoj delegaciji predstavljen je rad Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u području edukacije i jačanja razine javne svijesti o pravima intelektualnog vlasništva osobito za djecu i mlade, te programi izobrazbe i usavršavanja koji se organiziraju u okviru Akademije za intelektualno vlasništvo DZIV-a. Predstavnici Korejske udruge za promicanje inovacija predstavili su pak svoju djelatnost, kao i određene posebne programe edukacije koje su razvili za malo i srednje poduzetništvo, te djecu i mlade.

 

Ispiši stranicu