04 | 09 | 2015

Savjetovanja o Nacrtima prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa

Savjetovanja o Nacrtima prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa


Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom dana 4. rujna 2015. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je dva savjetovanja, savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentu i savjetovanje o Nacrtu prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.

Savjetovanja će biti otvorena do 4. listopada 2015. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.
 

Ispiši stranicu