14 | 09 | 2018

Savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu i Obrascu prethodne procjene za Zakon o patentu


Sukladno Zakonu o procjeni učinka propisa („Narodne novine“, broj 44/17), Državni zavod za intelektualno vlasništvo kao stručni nositelj izrade propisa, svake godine u okviru svojeg djelokruga, utvrđuje Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti. Navedeni Prijedlog plana, podloga je za izradu Plana zakonodavnih aktivnosti koji na prijedlog Ureda za zakonodavstvo donosi Vlada Republike Hrvatske. Ujedno se provodi i savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o patentu.

Od 27. travnja 2015. godine sva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata moguća su samo preko jedinstvenog internetskog sustava za savjetovanje s javnošću Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“.

Sukladno navedenom dana 14. rujna 2018. godine Državni zavod za intelektualno vlasništvo na stranici Središnjeg državnog portala „e-Savjetovanja“, otvorio je savjetovanje:

Savjetovanje će biti otvoreno do 29. rujna 2018. godine.

Svi zainteresirani mogu se uključiti registracijom na portalu gdje se nalaze i upute za korištenje aplikacije.

 

Ispiši stranicu