13 | 10 | 2017

Sudjelovanje DZIV-a na 57. godišnjem zasjedanju skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Izvor: www.flickr.com/wipo, ©WIPO 2017.

U Ženevi je od 2. do 11. listopada 2017. održano 57. godišnje zasjedanje skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na kojem je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske u sastavu: gđa. Vesna Batistić Kos, veleposlanica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi, gđa. Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), gđa Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice DZIV-a, te gđa Alida Matković, savjetnica ministra pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi.

Na zasjedanju, na kojem su sudjelovali predstavnici 191 zemalja članica WIPO-a, raspravljen je rad organizacije u protekloj godini te je donesen niz odluka vezanih uz njezino daljnje djelovanje i aktivnosti. Uobičajeno unazad nekoliko godina, skupština WIPO-a teško dolazi do kompromisa i odluka u bitnim pitanjima s obzirom na velike razlikama između stavova država članica. Dodatno, odluke vezane uz proračun WIPO-a i modele financiranja sustava registracije prava industrijskog vlasništva koje administrira WIPO (PCT-a, Madridskog , Haškog i Lisabonskog sustava) otežane su zbog prijepora između država koje štite oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla kao sui generis prava intelektualnog vlasništva te omogućavaju njihovu zaštitu kroz sustav međunarodne registracije uspostavljen Lisabonskim ugovorom i država tzv. Novog svijeta koje se protive širenju navedene Lisabonske unije. 

Delegacija Republike Hrvatske aktivno je sudjelovala u radu skupština WIPO-a i pratećim koordinacijskim sastancima zemalja članica. U okviru uvodnog dijela zasjedanja skupštine WIPO-a delegacija je podnijela tzv. opću izjavu u kojoj su naglašeni prioriteti Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva, te najvažnija postignuća u razvoju nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u proteklom periodu.

Kao najznačajniji rezultat ovogodišnjeg zasjedanja skupština WIPO-a ističe se usvajanje Programa i proračuna WIPO-a za dvogodišnje razdoblje 2018/2019, što omogućava nesmetan nastavak rada organizacije u narednom periodu. Nakon što je na prošlogodišnjem zasjedanju dogovoreno otvaranje dva vanjska ureda u Africi, postignut je načelni dogovor oko otvaranja 4 nova vanjska ureda u razdoblju 2018/2019. Ni ovogodišnje zasjedanje nažalost nije rezultiralo dogovorom o zakazivanju diplomatske konferencije radi pripreme međunarodnog ugovora o formalnostima u području registracije industrijskog dizajna, te će se o ovom pitanju ponovo odlučivati na narednom zasjedanju u 2018. godini, sa ciljem održavanja diplomatske konferencije u prvoj polovici 2019. godine. Nadalje, usvojena je odluka o produljenju dvogodišnjeg mandata i planu rada Međuvladinog odbora za intelektualno vlasništvo i genetske resurse, tradicionalno znanje i folklor (IGC). Uz to, raspravljeni su odnosno razmotreni rezultati rada organizacije u stalnim odborima i u određenim tehničkim područjima. 

Kao najistaknutiji rezultat rada WIPO-a od proteklog godišnjeg zasjedanja ističe se povećano korištenje globalnih sustava registracije te daljnje pristupanje novih država međunarodnim ugovorima kojima su ovi sustavi uspostavljeni, čime sustavi postaju dodatno atraktivni korisnicima. Tijekom ovogodišnjeg zasjedanja skupština WIPO-a Indonezija je postala 100-ta država članica Madridskog sustava međunarodne registracije žigova, čime je Madridski protokol postao peti međunarodni ugovor pod okriljem WIPO-a kojemu je pristupilo  100 ili više zemalja. 

U okviru sudjelovanja na zasjedanju skupština WIPO-a delegacija Republike Hrvatske je održala niz sastanaka na kojima su dogovorene daljnje aktivnosti u smislu unaprjeđenja bilateralne i mutilateralne suradnje na razvoju sustava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i široj regiji. U tom kontekstu ističe se sastanak ravnateljice i zamjenice ravnateljice DZIV-a sa g. Sherifom Saadallahom, direktorom Akademije WIPO-a, o unapređenju postojećih aktivnosti suradnje DZIV-a s Akademijom WIPO-a kao što su organizacija Ljetne škole WIPO-a u Hrvatskoj, te provođenje tečaja učenja na daljinu na hrvatskom jeziku DL-101HR, kao i o mogućnosti uključivanja DZIV-a u program Akademije WIPO-a za potporu uspostave i razvoja aktivnosti nacionalnih akademija za intelektualno vlasništvo. 

 

Ispiši stranicu