05 | 10 | 2018

Sudjelovanje Zavoda na 58. godišnjem zasjedanju skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

Izvor: www.flickr.com/wipo, ©WIPO 2018. Foto: Violaine Martin

U Ženevi je od 24. rujna do 2. listopada 2018. održano 58. godišnje zasjedanje skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na kojem je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske u sastavu: gđa. Vesna Batistić Kos, veleposlanica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi, gđa. Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV), gđa Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice DZIV-a, te gđa Alida Matković, ministar-savjetnik pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi i gđa Sandra Luetić, voditeljica Službe za gospodarsku multilateralu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Na zasjedanju, na kojem je sudjelovalo preko 1000 predstavnika iz 191 zemlje članice WIPO-a, raspravljen je rad organizacije u protekloj godini te je donesen niz odluka vezanih uz njezino daljnje djelovanje i aktivnosti. Kao i unazad nekoliko godina, rad skupština WIPO-a bio je otežan nedostatkom konsenzusa oko odluka u bitnim pitanjima s obzirom na velike razlike između stavova zemalja u razvoju s jedne te razvijenih država s druge strane, kao i opterećen prijeporom između država tzv. Novog svijeta, predvođenih SAD-om, i država tzv. Starog svijeta koje štite oznake izvornosti i zemljopisnog podrijetla kao sui generis prava intelektualnog vlasništva te promiču njihovu zaštitu kroz sustav međunarodne registracije uspostavljen Lisabonskim ugovorom. Obzirom na dvogodišnji sustav planiranja programa i proračuna WIPO-a, na ovogodišnjem zasjedanju o istima se nije odlučivalo budući da su isti doneseni na prošlogodišnjem zasjedanju za razdoblje 2018/2019. Ipak, prijeporne točke iz prethodnih godina kao što su otvaranje vanjskih ureda WIPO-a i zakazivanje diplomatske konferencije radi pripreme međunarodnog ugovora o formalnostima u području registracije industrijskog dizajna nisu riješene ni ove godine već je odlučeno da se o njima ponovo raspravlja na idućem zasjedanju 2019. godine. Uz to, razmotreni su rezultati rada organizacije u stalnim odborima i u određenim tehničkim područjima te su usvojene određene izmjene i dopune postupovnih odredbi u okviru međunarodnih sustava za registraciju patenata, žigova i industrijskog dizajna.

Delegacija Republike Hrvatske aktivno je sudjelovala u radu skupština WIPO-a i pratećim koordinacijskim sastancima zemalja članica - regionalne grupe Srednjoeuropskih i baltičkih zemalja (CEBS) te grupe Europske unije i njezinih članica. U okviru uvodnog dijela zasjedanja skupštine WIPO-a delegacija je podnijela tzv. opću izjavu u kojoj su naglašeni prioriteti Republike Hrvatske u području intelektualnog vlasništva, te najvažnija postignuća u razvoju nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva u proteklom periodu. Osobito je važno istaknuti da je ove godine Republika Hrvatska po prvi puta tijekom zasjedanja skupština WIPO-a organizirala i prigodno popratno događanje. Kao događanje povezano sa ratifikacijom 1. listopada 2018. od strane Europske unije Marakeškog ugovora o olakšanju pristupa objavljenim djelima za osobe koje su slijepe, koje imaju oštećenje vida ili imaju drugih poteškoća u korištenju tiskanim materijalima (skraćeno: Marakeški ugovor) te predstojećeg početka primjene istoga u Republici Hrvatskoj, 28. rujna 2018. otvorena je Multisenzorna izložba za slijepe i slabovidne osobe koja prikazuje inovativno didaktičko pomagalo povjesničarke umjetnosti Nataše Jovičić i Moderne galerije u Zagrebu namijenjeno prikazu umjetničkih slika u formatu prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama. Na otvorenju su sudjelovali glavni direktor WIPO-a g. Francis Gurry, veleposlanica i stalna predstavnica Republike Hrvatske pri UN-u Ženevi gđa Vesna Batistić Kos, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske gđa Ljiljana Kuterovac te autorica inovacije gđa Nataša Jovičić.

Kao najistaknutiji rezultat rada WIPO-a od proteklog godišnjeg zasjedanja ističe se daljnji rast korištenja globalnih sustava registracije te pristupanje novih država međunarodnim ugovorima koje administrira WIPO. Osobito se ističe pristupanje sve većeg broja država Marakeškom ugovoru. Tijekom ovogodišnjeg zasjedanja skupština WIPO-a Europska unije je postala 43. članica ovog međunarodnog ugovora čime je broj država u kojima se ovaj ugovor primjenjuje dosegao 70.

U okviru sudjelovanja na zasjedanju skupština WIPO-a delegacija Republike Hrvatske sudjelovala je na popratnim događanjima na kojima su predstavljeni projekti i inicijative iz različitih područja intelektualnog vlasništva, te je održala niz sastanaka na kojima su dogovorene daljnje aktivnosti u smislu unaprjeđenja bilateralne i mutilateralne suradnje na razvoju sustava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj i široj regiji.

 

Ispiši stranicu