23 | 10 | 2017

Zavod sudjeluje na međunarodnom sajmu SASO 2017


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) nastupa na 21. Međunarodnom sajmu SASO koji se održava od 25. do 28. listopada 2017. godine u Splitu.

SASO obuhvaća niz specijaliziranih međunarodnih sajmova: sajam graditeljstva, sajam metalne industrije, sajam alata, strojeva i opreme, sajam obrtništva i male privrede, sajam drvne industrije, itd.
Zavod na sajmu nastupa s informacijskim štandom na kojem posjetitelji mogu dobiti iscrpne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva i njegovoj primjeni te informacijskim uslugama koje Zavod nudi. 

Zavod omogućava posjetiteljima sajma SASO, poduzetnicima iz malih i srednjih poduzeća, individualno savjetovanje o zaštiti i upotrebi intelektualnog vlasništva u poslovanju.

Za savjetovanje se možete prijaviti putem aplikacije za prijavu ili direktno na info pultu Zavoda na sajmu SASO.

 

Ispiši stranicu