18 | 10 | 2017

Zavod sudjeluje na sajmu ARCA 2017


Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) tradicionalno će sudjelovati na 15. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2017, koja se održava u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (NSK) od 19. do 21. listopada 2017. godine.

Na izložbi će biti predstavljene inovacije iz Hrvatske i svijeta, a DZIV će nastupiti s informacijskim štandom na kojem posjetitelji mogu dobiti iscrpne informacije o zaštiti intelektualnog vlasništva i njegovoj primjeni te informacijskim uslugama koje Zavod nudi.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici

 

Ispiši stranicu