7.3. Patentni zahtjevi različitih kategorija

(i) Više nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija može tvoriti skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao. Napose, članak 18. stavak 2. ZOP-a trebao bi se tumačiti tako kao da dopušta da jedna prijava sadržava bilo koju od sljedećih kombinacija patentnih zahtjeva različitih kategorija:

  • (a) nezavisan patentni zahtjev za određeni proizvod, nezavisan patentni zahtjev za postupak posebno prilagođen za proizvodnju tog proizvoda i nezavisan patentni zahtjev za upotrebu tog proizvoda ili
  • (b) nezavisan patentni zahtjev za određeni postupak, nezavisan patentni zahtjev za uređaj posebno konstruiran ili za sredstvo posebno konstruirano za izvođenje tog postupka ili
  • (c) nezavisan patentni zahtjev za određeni proizvod, nezavisan patentni zahtjev za postupak posebno prilagođen za proizvodnju tog proizvoda i nezavisan patentni zahtjev za uređaj posebno konstruiran ili za sredstvo posebno konstruirano za izvođenje tog postupka

Izraz «posebno konstruiran za» ne znači «isključivo konstruiran za».

Moguće su i druge kombinacije nezavisnih patentnih zahtjeva koje ne povređuju uvjet jedinstva izuma.

Više nezavisnih patentnih zahtjeva različitih kategorija može se odnositi na skupinu izuma koji su međusobno povezani tako da se njima ostvaruje jedinstvena izumiteljska zamisao, pri čemu postoji veza npr. između proizvoda i postupka njegove proizvodnje ili veza između postupka i uređaja za izvođenje tog postupka.

Na primjer, kada su za dva međusobno povezana predmeta, kao što su to odašiljač i prijamnik, dopušteni nezavisni patentni zahtjevi, to ne znači da je podnositelju prijave dopušteno da u jednu prijavu uključi četiri dodatna nezavisna patentna zahtjeva: dva patentna zahtjeva za postupak za proizvodnju odašiljača odnosno prijamnika i dva patentna zahtjeva za upotrebu odašiljača odnosno prijamnika.

Osim toga, bitno je da jedinstvena izumiteljska zamisao povezuje patentne zahtjeve različitih kategorija.

Postojanje u svakom patentnom zahtjevu izraza kao što su «posebno prilagođen za» ili «posebno konstruiran za» nužno ne znači postojanje jedinstvene izumiteljske zamisli.

(ii) Poluproizvodi i konačni proizvodi – Trebalo bi se smatrati da u kontekstu poluproizvoda i konačnih proizvoda jedinstvo izuma postoji kada:

  • (a) poluproizvodi i konačni proizvodi imaju isti bitan strukturni element, tj. kada su njihove osnovne kemijske strukture iste ili kada su njihove kemijske strukture u tehničkom smislu usko međusobno povezane, pri čemu poluproizvod unosi bitan strukturni element u konačan proizvod, i
  • (b) poluproizvodi i konačni proizvodi tehnički su međusobno povezani, tj. konačan proizvod neposredno je proizveden iz poluproizvoda ili je odvojen od njega malim brojem poluproizvoda koji svi sadržavaju isti bitan strukturni element.

(iii) Alternative – Zaštita alternativnih oblika izuma može se zahtijevati ili u više patentnih zahtjeva ili u jednom patentnom zahtjevu. U potonjem slučaju možda neće odmah biti vidljivo da postoje dvije alternative kao nezavisni oblici. Međutim, pri utvrđivanju postojanja jedinstva izuma u oba slučaja trebalo bi primijeniti iste kriterije, pa bi tako nedostatak jedinstva izuma mogao postojati i u jednom patentnom zahtjevu.

(iv) Markush-ovo grupiranje – Kada se u jednom patentnom zahtjevu definiraju (kemijske ili nekemijske) alternative, tj. takozvano «Markush-ovo grupiranje», smatra se da jedinstvo izuma postoji, ako su alternative slične naravi.

Kada se Markush-ovo grupiranje odnosi na alternative kemijskih spojeva, trebalo bi se smatrati da su slične naravi kada:

  • (a) sve alternative imaju zajedničko svojstvo ili zajedničku djelovanje, i
  • (b) prisutna je zajednička struktura, tj. sve alternative imaju isti važan strukturni element, ili sve alternative pripadaju poznatoj vrsti kemijskih spojeva u području kojemu izum pripada.

Sve alternative imaju isti važan strukturni element» kada spojevi imaju neku zajedničku kemijsku strukturu, a koja zauzima velik dio njihovih struktura ili, u slučaju kada spojevi imaju zajednički samo mali dio svojih struktura, zajednička struktura čini strukturno razlikovni dio u odnosu na postojeće prethodno stanje tehnike. Strukturni element može biti jedna komponenta ili kombinacija međusobno povezanih pojedinačnih komponenti. Alternative pripadaju «poznatoj vrsti kemijskih spojeva» ako se očekuje, prema onome što je poznato u tom području tehnike, da će se pripadnici iste vrste ponašati na isti način u kontekstu izuma za koji se zahtijeva zaštita, tj. da bi se svaki pripadnik jednog razreda mogao zamijeniti drugim pripadnikom iste vrste, pri čemu se očekuje postizanje istog rezultata koji se namjeravao postići. Ako se pokaže da barem jedna Markush alternativa nije nova, trebalo bi ponovno ispitati jedinstvo izuma.

(v) Individualne karakteristike u patentnom zahtjevu – Prigovor zbog nedostatka jedinstva izuma ne postavlja se zbog toga što jedan patentni zahtjev sadržava velik broj individualnih karakteristika, kada te karakteristike ne predstavljaju međusobnu povezanost u tehničkom smislu (tj. kombinaciju), već samo postavljanje jedno uz drugo.

Ispiši stranicu