3. Plitka klasifikacija

Zaduženi patenti ispitivač mora obaviti plitku klasifikaciju kako bi se određena prijavamogla dodijeliti odgovarajućem ispitivaču. Klasificiranje se može obaviti na temelju brzog i letimičnog ispitivanja dokumenta (npr. naziva izuma, sažetka i nezavisnih patentnih zahtjeva). Najprikladnija razina često će biti određeni podrazred MKP-a.

Za orijentaciju mogu poslužiti oznake MKP-a na dokumentima o prvenstvu što su ih dodijelili strani patentni uredi. Za interno usmjeravanje PCT prijava, nakon ulaska u nacionalnu fazu, mogu poslužiti na njima tiskane oznake MKP-a.

Prva klasifikacija

Plitka klasifikacija trebala bi se obaviti na temelju nezavisnih patentnihzahtjeva. Ako rezultat takve klasifikacije sadržava više od jednog podrazreda trebao bi se izabrati onaj koji je najrelevantniji za izum za koji se zahtijeva zaštita (ili za prvi izum za koji se zahtijeva zaštita, ako nije udovoljeno uvjetu jedinstva izuma). To je klasifikacija koja bi se trebala navesti prva po redu.

Voditelj odjela patentnih ispitivača distribuira primljene prijave patenata odgovarajućim ispitivačima koji obavljaju konačnu klasifikaciju u kasnijoj fazi.

Neispravna plitka klasifikacija

Kada prijava dođe do ispitivača i ako ispitivač utvrdi da prijava ima neispravnu plitku klasifikaciju, taj bi ispitivač trebao navesti novu, ispravnu plitku klasifikaciju ili ime odgovarajućeg ispitivača.

Uobičajeno je da se to obavlja nakon savjetovanja s ispitivačem kojemu je predloženo da preusmjeri tu prijavu. Međutim, bit će slučajeva u kojima će doći do sukoba mišljenja ili nesigurnosti u odnosu na klasifikacijske granice, ili slučajeva u kojima ispitivač koji radi na određenom predmetu nije siguran u njegovu ispravnu klasifikaciju. U takvim slučajevima, ispitivač koji radi na takvom predmetu ne trebao gubiti vrijeme pokušavajući ga riješiti, već bi se u donošenju odluke trebao savjetovati s voditeljem svojeg Odjela.

Ispiši stranicu