Poglavlje C-II Klasificiranje prijave

1. Važnost ispravnog klasificiranja

2. Međunarodna klasifikacija patenata (MKP)

3. Plitka klasifikacija

4. Konačna klasifikacija

5. Klasifikacija u slučaju tehničke nejasnoće

6. Klasifikacija kada nedostaje jedinstvo izuma

Ispiši stranicu