1. Svrha pretraživanja

Postupak kroz koji prolazi prijava patenta od podnošenja prijave do priznanja patenta (ili njegova odbijanja) obuhvaća dvije osnovne faze., tj. pretraživanje i potpuno ispitivanje. Pretraživanje je prva faza nužna u postupku potpunog ispitivanja.

Cilj pretraživanja je razotkrivanje stanja tehnike (koje se naziva i «prethodno stanje tehnike») koje je relevantno za utvrđivanje novosti i inventivne razine. Pretraživanje je potrebno u svrhu utvrđivanja je li izum na koji se odnosi prijava nov i ima li inventivnu razinu.

Takvo pretraživanje u biti je pretraživanje dokumenata sadržanih u - uglavnom elektroničkim - zbirkama patentnih dokumenata koje su sustavno dostupne prema sadržaju predmeta zaštite dokumenata. To su u prvome redu patentni dokumenti različitih zemalja, dopunjeni velikim brojem članaka iz časopisa i drugom nepatentnom literaturom. Pretraživanje mora biti što temeljitije i što efikasnije moguće u okviru ekonomskih ograničenja.

Dio u službenom priopćenju ispitivača koji se odnosi na pretraživanje sadržavat će rezultate pretraživanja, osobito identifikaciju dokumenata koji čine relevantno stanje tehnike.

Ispiši stranicu