6.2. Dodatan sadržaj (članak 33. ZOP-a)

U članku 33. ZOP-a navodi se: «Prijava patenta … ne može se naknadno izmijeniti proširenjem predmeta čija se zaštita zahtijeva.»

U pravilu se prigovor ne postavlja na izmjenu kojom podnositelj prijave uvodi u prijavu dodatnu informaciju o relevantnom stanju tehnike. Takvu je izmjenu u stvari mogao zahtijevati ispitivač. Prigovor se neće postaviti ni na neposredno pojašnjenje neke nejasnoće ili na rješavanje neke neusklađenosti.

Međutim, kada podnositelj prijave želi izmijeniti opis (u dijelu koji se ne poziva na prethodno stanje tehnike), crteže ili patentne zahtjeve tako da proširi predmet zaštite prijave kako je podnesena, tako izmijenjena prijava ne može biti dopuštena.

Osnovno načelo– Osnovna ideja članka 33. ZOP-a jest ta da podnositelju prijave nije dopušteno poboljšati svoju poziciju uvođenjem u prijavu predmeta zaštite koji nije razotkriven u prijavi kako je podnesena. To bi mu dalo neopravdanu prednost i moglo bi narušiti pravnu sigurnost trećih osoba koje se oslanjaju na sadržaj izvorne prijave.

Ispitivanje dodatnog sadržaja– Nedopuštenom promjenom trebala bi smatrati promjena kojom se u prijavu uvodi predmet koji nije obuhvaćen sadržajem prijave kako je podnesena, ako promjena cjelokupnog sadržaja prijave ima za posljedicu da je pred stručnjakom informacija koja ne proizlazi na neposredan i nedvojben način iz informacije kako je izvorno navedena u prijavi, čak i ako se uzme u obzir ono što stručnjak u određenom području o tom predmetu razumijeva iz onoga što je izrijekom navedeno. Prema tome, ispitivanje dodatnog sadržaja odgovara ispitivanju novosti – vidi Dio B Poglavlje II. točku 5.

Primjer:

Ako se prijava odnosi na sastav gume koji obuhvaća nekoliko sastojaka, a podnositelj prijave želi u prijavu uvesti informaciju da se sastavu može dodati još neki sastojak, tada bi se na takvu promjenu, u pravilu, trebao postaviti prigovor, jer promjena nije u skladu s člankom 33. ZOP-a. Slično, prigovor bi se trebao postaviti i kada prijava opisuje uređaj «pričvršćen na elastične potpornje», a ne razotkriva neku određenu vrstu elastičnog potpornja, ako podnositelj prijave u prijavu pokušava uvesti pobližu informaciju da potpornji jesu ili da bi mogli biti, npr., helikoidne opruge

Očito pojašnjenje– Međutim, promjena se može dopustiti, ako podnositelj prijave dokaže da bi predmet koji je u pitanju bio u kontekstu izuma tako dobro poznat stručnjaku u određenom području da bi se njegovo uvođenje u prijavu moglo smatrati očitim pojašnjenjem.

Primjer:

Da je podnositelj prijave u gore navedenom slučaju sastava gume mogao dokazati da je sastojak koji je pokušao uvesti u prijavu aditiv koji je poznat i koji se u pravilu koristi u sastavima gume te vrste kao jedno pomagalo pri miješanju te da bi njegovo izostavljanje u pravilu bilo sporno, tada bi njegovo navođenje bilo dopušteno na temelju toga što bi se tim navođenjem pojasnio opis, a u prijavu se ne bi uvelo ništa što stručnjaku već nije poznato. Međutim, da je uvođenje u prijavu tog aditiva izazvalo neke posebne učinke koji nisu izvorno razotkriveni, promjena u kojoj se to navodi ne bi trebala biti dopuštena. Slično tome, da je podnositelj prijave u gore navedenom slučaju elastičnih potporanja, mogao dokazati da crteži, kako ih tumači stručnjak u određenom području, pokazuju helikoidne opruge, ili da bi stručnjak prirodno koristio helikoidne opruge za pričvršćenje o kojem je riječ, izričito navođenje helikoidnih opruga bilo bi dopušteno.

Dodatni primjeri– Promjena putem uvođenja dodatnih primjera trebala bi se uvijek vrlo pažljivo pogledati u svijetlu općih razmatranja opisanih u gornjem tekstu. Isto se odnosi na uvođenje u prijavu navoda o prednosti izuma.

Primjer:

Ako se izum kako je izvorno prikazan odnosi na postupak za čišćenje vunene odjeće koji se sastoji od obrade odjeće određenom tekućinom, podnositelju prijave ne bi se smjelo dopustiti da u opis naknadno uvede navod da je prednost toga postupka što odjeću štiti od moljaca.

Međutim, naknadno podnesene primjere ili navode o prednosti izuma, čak i ako njihovo uvođenje u prijavu nije dopušteno, a navedeni su, npr., u odgovoru na poziv, ispitivač može uzeti o obzir kao dokaz o patentibilnosti patentnih zahtjeva sadržanih u prijavi. Na primjer, dodatan primjer može se prihvatiti kao dokaz da je izum prema informacijama danim u izvorno podnesenoj prijavi moguće odmah primijeniti u cijelom zahtijevanom području. Ili dodatan navod o prednosti izuma može se prihvatiti kao dokaz o inventivnoj razini.

Dodatne tehničke informacije– Takve informacije podnesene nakon podnošenja prijave bit će dodane dijelu spisa koji je dan na uvid javnosti. Ta informacija čini dio stanja tehnike od datuma na koji je dodana za javnost otvorenom dijelu datoteke.

Preinakom ili izostavljanjem teksta, kao i dodavanjem teksta, može se u prijavu uvesti dodatan sadržaj.

Primjer:

Pretpostavimo da se izum odnosi na višeslojnu laminiranu ploču, pri čemu opis sadržava nekoliko primjera različitih slojevitih postava, od kojih jedan ima vanjski sloj od polietilena. Izmjena tog primjera u smislu da je vanjski sloj od polipropilena ili u smislu da se taj sloj potpuno izostavlja u pravilu ne bi bila dopuštena. U oba slučaja ploča razotkrivena u izmijenjenom primjeru bila bi potpuno različita od ploče koja je izvorno razotkrivena. Takva izmjena bi uvela dodatan sadržaj i, prema tome, ne bi bila dopuštena.

Ispiši stranicu