6.4. Ispravak pogrešaka

Jezične pogreške, pogreške u pisanju kao i druge slične neispravnosti u dokumentima podnesenim Zavodu ispravit će se zaključkom na temelju pisanoga zahtjeva podnositelja prijave, odnosno nositelja patenta, ili po službenoj dužnosti – članak 56. ZOP-a.

Međutim, ako se pogreška nalazi u opisu, patentnim zahtjevima ili u crtežima, ispravak mora biti «očigledan» u smislu da je odmah vidljivo

(a) da je došlo do pogreške i

(b) kako bi trebao glasiti ispravak.

Što se tiče točke (a) postojanje pogreške mora biti vidljivo iz svakog pojedinog izvorno podnesenog dokumenta sadržanog u prijavi.

Što se tiče točke (b), važan element je dokument o prvenstvu i mora se uzeti u obzir u odgovarajućim slučajevima.

Ispiši stranicu