2.1. «Lijek», «proizvod»

«Lijek» je svaka tvar ili mješavina tvari namijenjena liječenju ili sprječavanju bolesti kod ljudi ili životinja te svaka tvar ili mješavina tvari koja se može primijeniti na ljudima ili životinjama u svrhu obnavljanja, ispravljanja ili prilagodbe fizioloških funkcija ili postavljanja medicinske dijagnoze.

«Proizvod» je aktivni sastojak ili mješavina aktivnih sastojaka lijeka.

Ispiši stranicu