6. Nadležnost i odluke DZIV-a u pitanjima koja se odnose na svjedodžbu

Članak 15. stavak 1. ZOP-a propisuje: «Državni zavod za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod) provodi upravni postupak za priznanje patenta i konsenzualnog patenta te za izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i obavlja druge upravne i stručne poslove glede zaštite izuma.»

Iz te odredbe proizlazi da je Zavod nadležan :

  • izdavati Svjedodžbe i donositi odluke o produljenju njihova trajanja,
  • donositi odluke o prestanku svjedodžbi ,
  • donositi odluke o proglašenju svjedodžbi ništavim,
  • donositi odluke o povratu u prijašnje stanje ili nastavku postupka,
  • voditi Registar zahtjeva za izdavanje svjedodžbi i Registar svjedodžbi te obavljati poslove vezane uz njihovo održavanje,
  • davati informacije o zahtjevima za izdavanje svjedodžbi i izdanim svjedodžbama.

I protiv takvih odluka Zavoda dopuštena je žalba koja je nacionalnim zakonom predviđena u odnosu na slične odluke donesene u vezi s nacionalnim patentima. Protiv odluke o izdavanju svjedodžbe može se npr. podnijeti žalba u svrhu ispravka trajanja svjedodžbe, kada datum prvog odobrenja za stavljanje u promet u Europskoj uniji, sadržan u prijavi, nije ispravan.

Ispiši stranicu