Topografije poluvodičkih proizvoda

Topografije poluvodičkih proizvoda

Registarski broj topografije Datum podnošenja Datum rješenja Broj rješenja Naziv ili oznaka topografije Podnositelj Stvaratelj Datum prvog
komercijalnog
iskorištavanja
Zastupnik
20130001 5.3.2013. 2.9.2013. 381-07/2013-010/0001,
559-03/3-13-010-JK
Tiskana pločica STM-4 EAGLE ver.1.07_C3 za sustav nadzora kretanja ARTRONIC d.o.o., za proizvodnju, inžinjering i trgovinu, Sveti Duh 85, 10000 Zagreb Kraš Dragutin, Trg Pavla Štoosa 11, 42000 Varaždin, HR 26.5.2011. Dlačić Albina, Kneza Mislava 10, 10000 Zagreb
20130002 18.10.2013. 31.3.2014. 381-07/2013-010/0002,
559-03/3-14-016-JK
HCBT MIX1B-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko miješalo u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER, Unska 3, 10000 Zagreb Suligoj Tomislav, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
Koričić Marko, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
Žilak Josip, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
18.10.2013. odvj.društvo - Vukmir i suradnici, Gramača 2L, 10000 Zagreb
20130003 18.10.2013. 31.3.2014. 381-07/2013-010/0003,
559-03/3-14-016-JK
HCBT MIX3A-Aktivno dvostruko balansirano frekvencijsko miješalo s 
pojačalom lokalnog oscilatora u tehnologiji bipolarnog tranzistora s horizontalnim tokom struje
Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER, Unska 3, 10000 Zagreb Suligoj Tomislav, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
Koričić Marko, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
Žilak Josip, Unska 3, 10000 Zagreb, HR
18.10.2013. odvj.društvo - Vukmir i suradnici, Gramača 2L, 10000 Zagreb
Ispiši stranicu