Otvoreni podaci

Otvorena dozvola

Tijela javne vlasti u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuju registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa.

Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine", broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene, prilagođavanje i drugo, uz obavezno navođenje izvora informacije te datuma preuzimanja odnosno posljednje izmjene,  odnosno bez navođenja ovih podatak (izvora i datuma)  uz naznaku  da se podaci koriste uz otvorenu dozvolu i istaknuti poveznicu na otvorenu dozvolu te poveznicu na objavljenu informaciju, ako je ista objavljena.

Korisniku nije dozvoljeno koristiti podatke (npr. izrađivati proizvod odnosno aplikaciju temeljenu na otvorenim podacima) na način koji bi upućivao da je proizvod ili aplikaciju izradilo samo tijelo javne vlasti.

Državni zavod za intelektualno vlasništvo vodi skupove podataka navedene u popisu ispod:  

REGISTRI

Popis skupova podataka s metapodacima ("asset" lista)

BAZE PODATAKA
  • Međunarodne registracije žigova (HR)
    - Međunarodne registracije žiga (prema tzv. Madridskom sustavu) s naznakom Republike Hrvatske kao države u kojoj se zahtijeva ili je priznata njihova zaštita ili su podrijetlom s njezinog teritorija
  • Međunarodne registracije industrijskog dizajna (HR)
    - Međunarodne registracije industrijskog dizajna (prema tzv. Haškom sustavu) s naznakom Republike Hrvatske kao države u kojoj se zahtijeva ili je priznata njihova zaštita.

U sklopu suradnje s EPO i WIPO o međunarodnoj razmjeni podataka o patentima objavljujemo :

Authority File
  Popis objavljenih patentnih dokumenata  
     
Period objave Dokument
1.1.2022. - 31.12.2022.
30.4.1994. - 31.12.2021.
 
 
Ispiši stranicu