Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

 • 2023.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
 • 2022.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
 • 2021.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
 • 2020.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
 • 2019.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
 • 2018.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
 • 2017.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
 • 2016.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
 • 2015.
  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

Ispiši stranicu