Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 7. st. 1.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od ustrojavanja ili promjene.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2023.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2018.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2012.

 

Ispiši stranicu