Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume.

Ispiši stranicu