12 | 04 | 2022

Obavijest strankama DZIV-a o prestanku važenja odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Sredstvo za dezinfekciju ruku

Foto: Unsplash/ Kelly Sikkema

Obavještavaju se stranke Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (dalje: DZIV) da od 10. travnja 2022., sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike više ne postoji obveza nošenja medicinskih maski ili maski za lice u prostorijama DZIV-a već se nošenje istih preporuča u prostorijama DZIV-a u kojima se radi sa strankama i u kojima se ne može osigurati međusobna fizička distanca od najmanje 2 metra.

U svrhu daljnjeg smanjenja rizika od širenja epidemije preporučamo komunikaciju putem telefonskih i elektroničkih oblika komunikacije.

Za sve radnje u postupku prijave i registracije intelektualnog (industrijskog) vlasništva, uključivo i naknadne podneske u postupku, na raspolaganju je aplikacija e-Prijava industrijskog vlasništva kojoj možete pristupiti putem sustava e-Građani (https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html) ili putem internetske stranice DZIV-a  (https://www.dziv.hr/hr/e-usluge/e-prijava).

Za pružanje informacijske potpore korisnicima o zaštiti intelektualnog vlasništva (INCENTIV) upućujemo na komunikaciju putem broja telefona: 01/6109 825 i adrese elektroničke pošte: info@dziv.hr.

Za usluge Prijamnog ureda DZIV-a upućujemo na komunikaciju putem broja telefona: 01/6106 418  i adrese elektroničke pošte: pisarnica@dziv.hr.

U slučajevima dolaska u prostorije DZIV-a i dalje ostaje obveza dezinfekcije ruku na ulazu. 
 

Ispiši stranicu