1. Osnovni uvjeti za patentibilnost

U članku 5. stavku 1.ZOP-apropisano je:

«Patent se priznaje za svaki izum iz bilo kojeg područja tehnike koji je nov, ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primijeniti.»

To znači da postoje četiri osnovna uvjeta koja se odnose na patentibilnost:

  • (a) Mora postojati «izum».
  • (b) Izum mora biti «nov».
  • (c) Izum mora imati «inventivnu razinu».
  • (d) Izum se mora moći «industrijski primijeniti».

Prethodno poglavlje odnosi se na uvjet iz točke (a). Ovo poglavlje odnosi se na uvjete iz točaka (b), (c) i (d).

Osim o ta četiri uvjeta, ispitivač bi trebao voditi računa o sljedeća dva uvjeta koja nisu izravno navedena u Zakonu o patentu i Pravilniku o patentu.

  • (e) Izum mora biti takav da ga stručna osoba u određenom području može izvesti (prema odgovarajućim uputama iz prijave). To slijedi iz članka 20. stavka 4. ZOP-a: dostatno razotkrivanje izuma.
  • (f) Izum mora biti «tehničkog karaktera» u smislu da se mora odnositi na tehničko područje, da se mora odnositi na tehnički problem i da mora imati tehničke karakteristike. Predmet za koji se zahtijeva zaštita mora biti definiran u patentnim zahtjevima izričito tim tehničkim karakteristikama.

U Zakonu o patentu ne zahtijeva se ni izravno ni ne izravno, da izum, kako bi bio patentibilan, mora osiguravati neki tehnički napredak ili štoviše neki koristan učinak. U potpunom ispitivanju izuma ne ispituje se njegova korisnost, kao uvjet patentibilnosti.

Međutim, u opisu bi se trebali navesti korisni učinci izuma u odnosu na stanje tehnike, ako ih ima. Bilo kakvi takvi učinci često su važni pri utvrđivanju postojanja «inventivne razine».

Ispiši stranicu