3. Stanje tehnike

U članku 8. stavku 1. ZOP-a. propisano je: «Izum je nov ako nije sadržan u stanju tehnike.»

Definicija «stanja tehnike» navedena je u članku 8. stavku 2. ZOP-a.: «Pod stanjem tehnike razumijeva se sve što je učinjeno pristupačnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijave patenta.»

Trebalo bi obratiti pažnju na širinu ove definicije. Nema nikakvih ograničenja u odnosu na mjesto na kojem je odnosna informacija učinjena dostupnom javnosti, na kojem jeziku ili na koji način («univerzalna novost»). Ne navodi se ni ograničenje u odnosu na «starost» dokumenata ili drugih izvora informacija. Međutim, postoje određeni izuzeci, tj. razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica. «Stanje tehnike» dostupno ispitivaču općenito će se sastojati od dokumenata navedenih u izvješću o pretraživanju u dijelu koji se odnosi na službeno priopćenje ispitivača.

Ispitivač bi se mogao susresti s problemom:

(a) kada se dokument odnosi na usmeni opis (npr. javno predavanje) ili na prethodnu upotrebu (npr. izlaganje na javnoj izložbi) i

(b) kada je prije «datuma podnošenja» prijave podnesene u Republici Hrvatskoj bio javno dostupan samo usmeni opis ili je bila tako dostupna samo prethodna upotreba, pri čemu je sam dokument bio objavljen na datum toga podnošenja ili nakon toga datuma.

Takav dokument može se upotrijebiti pri utvrđivanju novosti.

Za ispitivanje novosti predmeta za koji se zahtijeva zaštita vidi Dio B Poglavlje II. točku 5.

Ispiši stranicu