6. Razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica

Postoje dva određena slučaja (i to su jedina dva slučaja) u kojima se prethodno razotkrivanje izuma ne uzima u obzir kao dio stanja tehnike i to kada je takvo razotkrivanje posljedica:

  • očigledne zloporabe u odnosu na podnositelja prijave ili njegova pravnog prednika, npr. izum je bio oduzet podnositelju prijave i protiv njegove volje razotkriven ili
  • izlaganja izuma od strane podnositelja prijave na službenoj ili službeno priznatoj međunarodnoj izložbi.

Bitan uvjet je taj da je izum razotkriven najviše 6 mjeseci prije datuma podnošenja prijave. Za ta takozvana «razotkrivanja izuma bez štetnih posljedica, «dodatan rok» je 6 mjeseci. Vidi članak 9. ZOP-a.

(i) Očigledna zloporaba – Što se tiče očigledne zloporabe, izum bi mogao biti razotkriven u objavljenom dokumentu ili na bilo koji drugi način. Kao poseban slučaj, izum bi mogao biti razotkriven u prijavi patenta podnesenoj u Republici Hrvatskoj koja ima raniji datum prvenstva.

Primjer: Osoba B koja je u povjerenju upoznata s izumom osobe A, mogla bi sama podnijeti prijavu patenta za taj izum. Ako se to dogodi, razotkrivanje izuma koje je posljedica objave prijave osobe B neće dovoditi u pitanje prava osobe A, pod uvjetom da je osoba A već podnijela prijavu patenta ili da podnese prijavu patenta u roku od šest mjeseci od takve objave. U svakom slučaju, s obzirom na članak 9. točku 1. ZOP-a., osoba B neće imati pravo nastaviti postupak povodom svoje prijave.

(ii)       Međunarodna izložba – Prema članku 9. točki 2. ZOP-a «Novim se smatra i izum koji je najviše šest mjeseci prije datuma podnošenja prijave patenta bio sadržan u stanju tehnike zbog: … izlaganja na službenoj ili službeno priznatoj izložbi u skladu s Konvencijom o međunarodnim izložbama potpisanoj u Parizu 22. studenoga 1928. i revidiranoj posljednji put 30. studenoga 1972.».

U slučaju priznate međunarodne izložbe, prijava patenta mora se podnijeti u roku od šest mjeseci od razotkrivanja izuma na toj izložbi, kako takvo izlaganje ne bi imalo utjecaja na prijavu. Osim toga, podnositelj prijave mora navesti u prijavi patenta prilikom njezina podnošenja da je izum bio izložen i u roku od četiri mjeseca od datuma podnošenja prijave podnijeti odgovarajuću potvrdu o izlaganju izuma. Prvenstvo proizlazi samo iz jedne službene ili službeno priznate međunarodne izložbe, pri čemu je broj takvih izložaba vrlo ograničen.

Popis takvih međunarodnih izložaba dostupan je na http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/04/a48.html

Ispiši stranicu