7.2. Stanje tehnike

«Stanje tehnike» je, u svrhu razmatranja inventivne razine, definirano u članku 8. stavku 2. ZOP-a:

«Pod stanjem tehnike razumijeva se sve što je učinjeno pristupačnim javnosti u svijetu, pisanim ili usmenim putem, uporabom ili na bilo koji drugi način prije datuma podnošenja prijave patenta.»

Međutim, u članku 10. stavku 2. ZOP-a propisano je: «Pri ispitivanju ima li izum inventivnu razinu, ne uzima se u obzir sadržaj prijava iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona – konfliktnih prijava.»

Ispiši stranicu