Patent i uporabni model

Nova regulativa

   
Zakon o patentu (NN br. 16/2020) PDF HTML
Pravilnik o patentu (NN br. 55/2020) PDF HTML

Ranije važeći propisi

   
(u primjeni za postupke koji nisu dovršeni do stupanja na snagu novog zakona)    
     
Zakon o patentu i Zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o patentu  (NN br. 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013, 46/2018) PDF HTML
Zakon o patentu (NN br. 173/2003, 87/2005, 76/2007, 30/2009, 128/2010, 49/2011, 76/2013, 46/2018) - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  
Pravilnik o patentu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu (NN br. 117/2007, 03/2011, 66/2011, 145/2012, 85/2013, 43/2017) PDF HTML
Pravilnik o patentu (NN br. 117/2007, 03/2011, 66/2011, 145/2012, 85/2013) - neslužbeni pročišćeni tekst PDF  
     

Povjerljivi izumi

   
Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (NN br. 33/2002, 173/2003, 146/2008, 17/2019) PDF HTML
Uredba o kriterijima za određivanje izuma povjerljivim i načinu priznavanja patenta za takve izume (NN br. 10/2005) PDF HTML

 

Ispiši stranicu