Opći propisi

Zakon o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 54/2005, 49/2011, 54/2013)
Pravilnik o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva (NN br. 84/2013)
Zakon o naknadama u području intelektualnog vlasništva (NN br. 66/2021)
Uredba o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (NN br. 119/2021)

Usporedni iznosi propisanih naknada prema Uredbi o naknadama za postupke u području intelektualnog vlasništva i stručne usluge (NN br. 119/21) iskazani u kunama i eurima

 

 

Ranije važeći propisi

         
(u primjeni za postupke za koje je obveza plaćanja upravne pristojbe, posebnih troškova i troškova za pružanje informacijskih usluga nastalih odnosno dospjelih za plaćanje do dana stupanja na snagu novog Zakona)    
           
Zakon o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva (NN br. 64/2000, 160/2004, 62/2008, 30/2009, 49/2011)
     
Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo  (NN br. 109/2011, 96/2013, 89/2020)
Uredba o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama za posebne troškove i troškove za pružanje informacijskih usluga Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo  (NN br. 109/2011, 96/2013, 89/2020) - neslužbeni pročišćeni tekst  

 

Ispiši stranicu