Komora zastupnika

Komora zastupnika u području intelektualnog vlasništva samostalna je i neovisna organizacija.

Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, Izvršni odbor, predsjednik i druga tijela utvrđena Statutom Komore. Ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore uređuju se Statutom i drugim općim aktima Komore.

Komora surađuje sa Zavodom u svim pitanjima vezanim uz zastupanje u području prava industrijskog vlasništva.

Statut Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigoveIzmjene i dopune Statuta Hrvatske komore patentnih zastupnika i zastupnika za žigove

Kodeks etike ovlaštenih zastupnika

 

Ispiši stranicu