Stručni ispiti za zastupnike

Položen stručni ispit za patentnog zastupnika odnosno stručni ispit za zastupnika za žigove jedan je od obaveznih uvjeta za upis u registar ovlaštenih zastupnika za industrijsko vlasništvo.

Stručnim ispitima provjerava se znanje potrebno za obavljanje poslova ovlaštenih zastupnika u području prava industrijskog vlasništva. Ispiti se polažu pred ispitnom komisijom u Zavodu, koju imenuje ravnatelj Zavoda.

Stručni ispiti za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva, postupak pristupanja stručnim ispitima, osnivanje, sastav i način rada ispitne komisije koja provodi stručne ispite, postupak polaganja i program stručnih ispita propisani su Pravilnikom  o stručnim ispitima za ovlaštene zastupnike u području prava industrijskog vlasništva.

Obrasci za prijavu stručnih ispita za ovlaštene zastupnike mogu se podnijeti elektroničkim putem. Ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se na adresu e-pošte: e-zastupnici@dziv.hr.

Ispiši stranicu