28.7.2017.

Važno upozorenje: žig – lažni računi

Upozoravaju se podnositelji prijave i/ili nositelji prava na žig te njihovi pravni zastupnici na ponovnu pojavu prijevarnih računa/dopisa vezano uz registraciju žiga, održavanje prava na žig ili upisa u bazu podataka žigova.
  pročitaj više »

18.7.2017.

Odluka Upravnog vijeća Europske patentne organizacije o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika

Na prijedlog Europskog patentnog ureda, Upravno vijeće Europske patentne organizacije 29. lipnja 2017., donijelo je odluku o izmjeni odgovarajućih odredbi EPC Provedbenog pravilnika, kako bi se biljke i životinje dobivene bitno biološkim postupkom uzgoja isključile iz zaštite patentom.
  pročitaj više »

14.7.2017.

Objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova

Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama–Međunarodni ugovori br. 6/2017 od 28. lipnja 2017. godine objavljene Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 14. listopada 2015. godine, kao i Dopune Zajedničkog Pravilnika prema Madridskom sporazumu i Protokolu o međunarodnoj registraciji žigova, usvojene 11. listopada 2016. godine.
  pročitaj više »

14.7.2017.

Objavljena nova studija EUIPO-a „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju „Zaštita inovacija u okviru poslovne tajne i patenta: odrednice za poduzeća u Europskoj uniji“, izvornog naziva "Protecting Innovation through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms”. Studija je u cjelini dostupna na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

11.7.2017.

Obavijest o objavi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima

Obavještavamo korisnike da je dana 30.lipnja 2017. godine u Narodnim Novinama broj 62/2017 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima.
  pročitaj više »

10.7.2017.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Državni zavod za intelektualno vlasništvo temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade RH za 2017. godinu od dana 14. lipnja 2017., KLASA: 112-02/16-01/373, URBROJ: 515-04-01-02/1-17-115 raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
  pročitaj više »

5.7.2017.

Objavljeni rezultati istraživanja o problemu krivotvorenja u Europskoj uniji

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je izvješće pod nazivom „2017 Situation Report on Counterfeiting and Piracy in the European Union“.
Izvješće je dostupno na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

5.7.2017.

Objavljena studija o mapiranju stvarnih putova trgovine krivotvorenim proizvodima

Europska promatračnica za povrede prava intelektualnog vlasništva pri Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavila je studiju pod nazivom „Mapiranje stvarnih putova trgovine krivotvorenim proizvodima“ („Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods“).
Studija je dostupna na sljedećoj poveznici.
  pročitaj više »

3.7.2017.

Objava Uredbe (EU) 2017/1128 o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu

U Službenom listu Europske unije L 168 od 30.6.2017, objavljena je Uredba (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu (s ispravkom objavljenim u Službenom listu Europske unije L 198/42  od 28.7.2017.). pročitaj više »

30.6.2017.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br.120/16) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave. pročitaj više »

21.6.2017.

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Sukladno članku  45. Zakona o državnim službenicima („NN“ br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („NN“ br. 74/10, 142/11 i 53/12), DZIV temeljem suglasnosti Ministarstva uprave od dana 5. lipnja 2017., KLASA: 112-02/17-01/710, URBROJ: 515-04-01-02/5-17-2 raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.
  pročitaj više »

19.6.2017.

Kolumbija pristupila sustavu TMview

Od 19. lipnja 2017. Nadzor industrije i trgovine Kolumbije (SIC) omogućio je pristup podacima o svojim žigovima putem alata za pretraživanje TMview. pročitaj više »

16.6.2017.

U Veneciji 15.6. dodijeljene EPO-ve Nagrade za najboljeg europskog izumitelja u 2017. godini

Iznimnim izumiteljima iz Austrije, Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Maroka, Nizozemske, Španjolske i SAD-a na svečanosti održanoj u Veneciji dodijeljene su EPO-ve Nagrade za najboljeg europskog izumitelja 2017.
  pročitaj više »

14.6.2017.

U Zagrebu 13. lipnja održan okrugli stol Postupci patentiranja u području biotehnologije

Okrugli stol pod nazivom Postupci patentiranja u području biotehnologije, namijenjen predstavnicima industrije i poduzetništva, znanstvenoistraživačkim i potpornim organizacijama za transfer tehnologije te patentnim zastupnicima, održan je 13. lipnja u suorganizaciji i uz sudjelovanje patentnih stručnjaka iz DZIV-a i EPO-a.
  pročitaj više »

14.6.2017.

U Šibeniku, 09.06.2017. održana akcija „Stop krivotvorinama i piratstvu“

Petnaesta po redu akcija „Stop krivotvorinama i piratstvu“, namijenjena podizanju razine javne svijesti o negativnim društvenim posljedicama krivotvorenja i piratstva te o sustavu provedbe prava intelektualnog vlasništva, održana je 09.06.2017.u Šibeniku na Trgu Republike Hrvatske.
  pročitaj više »

Ispiši stranicu