3.9. Dokumenti na koje se upućuje

Upućivanje u prijavama patenata podnesenim u Republici Hrvatskoj na druge dokumente može se odnositi ili na prethodno stanje tehnike ili na dio razotkrivanja izuma.

Kada se dokument na koji se upućuje odnosi na prethodno stanje tehnike, on može biti sadržan u prijavi kako je izvorno podnesena ili može biti uključen kasnijeg datuma.

Kada se dokument na koji se upućuje neposredno odnosi na razotkrivanje izuma (npr. na pojedinosti jedne od komponenata uređaja za koji se zahtijeva zaštita) i ako se želi da taj dokument bude uzet u obzir u odnosu na dostatno razotkrivanje, članak 20. stavak 4. ZOP-a, on mora biti u prijavi kako je izvorno podnesena. Podaci o dokumentu na koji se upućuje moraju biti jasno navedeni, tako da se dokument može lako pronaći. Ako je sadržaj dokumenta na koji se upućuje bitan za udovoljavanje uvjetima iz članka 20. stavka 4. ZOP-a, u opisu bi se trebao izričito navesti barem kratak prikaz toga sadržaja. To je zbog toga što bi prijava patenta u odnosu na bitne karakteristike izuma trebala biti samodostatna, tj. razumljiva čak i bez upućivanja na bilo koji drugi dokument.

Ispiši stranicu