1. Alati za pretraživanje i patentna dokumentacija

1.1. Pretraživanje patenata pomoću EPOQUE on-line

1.2. Baza podataka DZIV-a koja sadržava patente

1.3. Drugi alati za pretraživanje patenata

Ispiši stranicu