1.1. Pretraživanje patenata pomoću EPOQUE on-line

Od ožujka 2007. godine ispitivači DZIV-a imaju pristup EPOQUE-netu. U 2006. godini, broj dokumenata koje je moguće elektronički pretraživati u glavnoj bazi podataka Europskog patentnog ureda (EPO) popeo se na oko 57,1 milijuna. Tom baza podataka pokriva 78 zemalja.

Dostupna je hrvatskoj javnosti i putem World Patent Finder-a («espacenet»).

Vidi http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP

Kooperativna klasifikacija patenata(CPC)– EPO i USPTO uredi razvili su zajednički klasifikacijski sustav, koji je proširena verzija Međunarodne klasifikacije patenata (MKP). Sustav CPC obuhvaća oko 250.000 klasifikacijskih skupina i omogućava brz i sistematičan pristup pretraživanju patentne dokumentacije iz svih područja tehnike.

Vidi http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en

Ispiši stranicu