2.3. Temeljni patent

Prema članku 1. točka (9) Uredbe (EZ) br. 1610/96 ičlanku 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 469/2009 temeljni patent je patent kojeg je nositelj odredio u postupku za dobivanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti i kojim se štiti proizvod kao takav ili postupak za dobivanje proizvoda ili primjena proizvoda.

Izraz «temeljni» ne znači da taj patent mora biti prvi patent dobiven za taj proizvod: nositelj patenta može izabrati bilo koji patent koji udovoljava uvjetima propisanim člankom 1. točka 9. Uredbe (EZ) br. 1610/96 i člankom 1. točka c. Uredbe (EZ) br. 469/2009 .

Temeljni patent može biti bilo hrvatski patent bilo europski patent koji vrijedi u Republici Hrvatskoj, ali to ne može biti konsenzualni patent - članak 87.i. ZOP-a.

Temeljni patent «na snazi» znači priznati patent koji vrijedi na teritoriju Republike Hrvatske.

Ispiši stranicu