Zaštita tajnosti podataka

Zaposlenici Zavoda obvezni su na profesionalnu zaštitu informacija dobivenih od korisnika.

Svaka usmena informacija i/ili pisani zahtjev i podaci u njemu kao i rezultati pretraga drže se strogom tajnom.

Svi dokumenti vezani za pretraživanje baza podataka dostavljaju se SAMO naručitelju usluga i/ili se pohranjuju u Zavodu.

Ispiši stranicu