Stručne informacije o zaštiti i korištenju intelektualnog vlasništva možete dobiti u Informacijskom centru za intelektualno vlasništvo - INCENTIV

 

putem web stranice

www.dziv.hr

pošte

DZIV,Ulica grada Vukovara 78, HR-10000, Zagreb

e-pošte

info@dziv.hr

telefona

+385 1 6109 825

online savjetovanje http://www.dziv.hr/hr/savjetovanje

Osobno

INCENTIV - Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

 
Radno vrijeme: od 8.00-16.00 sati, četvrtkom od 10.00 – 18.00 sati

 

 

 

Ispiši stranicu