Pretraživanje stanja tehnike

Predstavlja prvu razinu u prikupljanju patentnih informacija za razne svrhe. Najčešće se koristi u situacijama kada izumitelji imaju stvoreno neko tehničko rješenje(izum) ili barem dobro razrađenu ideju. Dokumenti dobiveni pretraživanjem daju pregled najnovijih tehničkih dostignuća/inovacija u dobro definiranom tehničkom području.

„Landscaping“ je posebna verzija pretraživanja stanja tehnike, koje je šire u obimu i daje opsežan pregled zadanog tehničkog područja. Ovo pretraživanje osobito je korisno za farmaceutske tvrtke pri donošenju odluka o ulaganju u razvoj novih proizvoda.
Dokumenti se kategoriziraju prema tehničkim karakteristikama, s mogućim tabličnim prikazom ako se radi o više karakteristika.

Koristi za naručitelja:      

 • daje prikaz tehničkih rješenja u određenom području,
 • mogući izvor informacija za razvoj na višu tehničku razinu,
 • mogući izvor informacija za istraživačke i razvojne projekte,
 • mogući izvor informacija za rješavanje konkretnih problema,
 • identificira potencijalnu konkurenciju/partnere,
 • obično se koristi kao izvor informacija u fazi razrade ideje.

Osnovne karakteristike usluge: 

 • pretraživanje po jednom ili više tehničkih kriterija,
 • do 20 dokumenata uključeno u osnovnu cijenu,
 • dodatni dokumenti iznad 20-og se naplaćuju,
 • moguće prekoredno pretraživanje u roku od 7 radnih dana,
 • prosječno vrijeme isporuke izvješća: 30 dana,
 • osnovna cijena: 600 kn / 79,63 EUR1.
   

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Ispiši stranicu